Obchodní podmínky

 

Níže uvedené obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Marta Navrátilová,se sídlem v Praze, Nad Okrouhlíkem 2372/16, IČ 71851364, kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“.

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Nejsem plátce DPH.

Šperky vyráběné ze stříbra a ze zlata jsou vyráběny ruční zlatnickou technologií, jsou řádně opuncované příslušnou ryzostí a opatřené výrobní značkou a státním puncem - viz níže. Váhově podlimitní zboží puncovní kontrole nepodléhá. Jedná se o zlaté šperky vážící méně než 0,50 g a stříbrné šperky vážící méně než 3,00 g. Tyto váhově podlimitní šperky však nesou povinnou ryzostní a výrobní značku.

U šperků z drahých kovů hotové komponenty nepoužívám, kromě náušnicových háčků a řetízků jejichž výroba je manuálně velmi náročná a tudíž by se v celkové ceně výrazně projevila - na přání "100% ruční práce" je však vyrobit umím.

Možnosti objednávky

Objednávat je možno následujícími způsoby:

  • - Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
  • - Elektronickou poštou (e-mailem)

 

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:

  • - jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
  • - IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
  • - kód a název zboží dle ceníku,
  • - způsob odebrání a dopravy,
  • - dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
  • - všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

 

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem obchod@sperkovna.com. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu.

Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to nezbytné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.

Způsoby a ceny dopravy:

Česká republika:

- Česká pošta - doporučená zásilka - zboží do 0,5kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 49,- Kč s DPH, dodání většinou do 2 pracovních dní od podání

- Česká pošta - doporučená zásilka - zboží 0,51 - 2kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 69,- Kč s DPH, dodání většinou do 2 pracovních dní od podání

- Česká pošta - doporučená zásilka - zboží nad 2kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 99,- Kč s DPH, dodání většinou do 2 pracovních dní od podání

- Česká pošta - balík do ruky - zboží do 5kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 109,- Kč s DPH, dodání do druhého pracovního dne

- Česká pošta - balík do ruky - zboží nad 5kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 129,- Kč s DPH, dodání do druhého pracovního dne

- kurýr PPL - zboží do 5kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 89,- Kč s DPH - dodání pracovní následující den po odeslání zásilky

- kurýr PPL - zboží nad 5kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 99,- Kč s DPH - dodání následující pracovní den po odeslání zásilky 

Slovensko:

- Česká pošta - doporučená zásilka na Slovensko - zboží do 250 gramů. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 130,- Kč s DPH - dodání většinou do 2 pracovních dní po podání

- Česká pošta - doporučená zásilka na Slovensko- zboží 251 - 500 gramů. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 163,- Kč s DPH - dodání většinou do pracovních 2 dní po podání

- Česká pošta - doporučená zásilka na Slovensko- zboží 0,51 - 2 kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabice, cena 213,- Kč s DPH,  dodání většinou do pracovních 2 dní po podání

- Česká pošta - doporučená zásilka na Slovensko- zboží 2,01 - 5 kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 230,- Kč s DPH - dodání většinou do pracovních 2 dní po podání

- Česká pošta - doporučená zásilka na Slovensko- zboží 5,01 - 10 kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 250,- Kč s DPH - dodání většinou do pracovních 2 dní po podání

 

EU a ostatní státy: 

- Česká pošta - doporučená zásilka - zboží do 399 gramů. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 149,- Kč s DPH - dodání většinou do 10 pracovních dní po podání

- Česká pošta - doporučená zásilka - zboží do 400-899 gramů. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 199,- Kč s DPH - dodání většinou do 10 pracovních dní po podání

- Česká pošta - doporučená zásilka - zboží od 900 gramů. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 299,- Kč s DPH - dodání většinou do 10 pracovních dní po podání

Neprovozujeme žádnou kamennou prodejnu, jedná se jen o internetový obchod - osobní převzetí tedy prozatím není možné.

Možnosti platby:

- úhrada zboží se provádí vždy předem a to na bankovní účet číslo 737655036 /5500 u Raiffeisenbank, a.s.

- jako Variabilní symbol uveďte číslo objednávky. Kupující je povinen uhradit zboží do 7 dní od realizace objednávky.

- platba na dobírku je možná pouze u materiálu a obecně zboží, kdy se nejedná o zakázkovou výrobu na přání zákazníka. Cena dobírky je 30,- pro Českou republiku a 50,- pro Slovensko

- platba přes PayPal - online platby, platby kartou - 30,-

Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.2.2014 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.

vyobrazení českých puncovních značek:

op_9pz

 

Marta Navrátilová

E-mail: obchod@sperkovna.com

tel. 226 517 020