Obchodní podmínky

 

Níže uvedené obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Marta Navrátilová,se sídlem v Praze, Nad Okrouhlíkem 2372/16, IČ 71851364, kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“.

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Nejsem plátce DPH.

Šperky vyráběné ze stříbra a ze zlata jsou vyráběny ruční zlatnickou technologií, jsou řádně opuncované příslušnou ryzostí a opatřené výrobní značkou a státním puncem - viz níže. Váhově podlimitní zboží puncovní kontrole nepodléhá. Jedná se o zlaté šperky vážící méně než 0,50 g a stříbrné šperky vážící méně než 3,00 g. Tyto váhově podlimitní šperky však nesou povinnou ryzostní a výrobní značku.

U šperků z drahých kovů hotové komponenty nepoužívám, kromě náušnicových háčků a řetízků jejichž výroba je manuálně velmi náročná a tudíž by se v celkové ceně výrazně projevila - na přání "100% ruční práce" je však vyrobit umím.

Možnosti objednávky

Objednávat je možno následujícími způsoby:

  • - Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
  • - Elektronickou poštou (e-mailem)

 

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:

  • - jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
  • - IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
  • - kód a název zboží dle ceníku,
  • - způsob odebrání a dopravy,
  • - dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
  • - všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

 

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem obchod@sperkovna.com. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu.

Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to nezbytné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.

Způsoby a ceny dopravy:

Česká republika:

- Česká pošta - doporučená zásilka - zboží do 0,5kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 79,- Kč s DPH, dodání většinou do 2 pracovních dní od podán

- Česká pošta - doporučená zásilka - zboží 0,51 - 2kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 89,- Kč s DPH, dodání většinou do 2 pracovních dní od podání

- Česká pošta - doporučená zásilka - zboží nad 2kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 149,- Kč s DPH, dodání většinou do 2 pracovních dní od podání

- Česká pošta - balík do ruky - zboží do 5kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 159,- Kč s DPH, dodání do druhého pracovního dne

- Česká pošta - balík do ruky - zboží nad 5kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 179,- Kč s DPH, dodání do druhého pracovního dne

- kurýr PPL - zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 99,- Kč s DPH - dodání pracovní následující den po odeslání zásilky

Slovensko:

- Česká pošta - doporučená zásilka na Slovensko - zboží do 250 gramů. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 179,- Kč s DPH - dodání většinou do 2 pracovních dní po podání

- Česká pošta - doporučená zásilka na Slovensko- zboží 251 - 500 gramů. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 249,- Kč s DPH - dodání většinou do pracovních 2 dní po podání

- Česká pošta - doporučená zásilka na Slovensko- zboží 0,51 - 2 kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabice, cena 499,- Kč s DPH,  dodání většinou do pracovních 2 dní po podání

- Česká pošta - doporučená zásilka na Slovensko- zboží 2,01 - 5 kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 599,- Kč s DPH - dodání většinou do pracovních 2 dní po podání

- Česká pošta - doporučená zásilka na Slovensko- zboží 5,01 - 10 kg. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 800,- Kč s DPH - dodání většinou do pracovních 2 dní po podání 

EU a ostatní státy: 

- Česká pošta - doporučená zásilka - zboží do 399 gramů. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 299,- Kč s DPH - dodání většinou do 10 pracovních dní po podání

- Česká pošta - doporučená zásilka - zboží do 400-899 gramů. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 399,- Kč s DPH - dodání většinou do 10 pracovních dní po podání

- Česká pošta - doporučená zásilka - zboží od 900 gramů. Zboží je jednotlivě zabaleno a vloženo do bublinkové obálky nebo krabičky, cena 599,- Kč s DPH - dodání většinou do 10 pracovních dní po podání

Neprovozujeme žádnou kamennou prodejnu, jedná se jen o internetový obchod - osobní převzetí tedy prozatím není možné.

Možnosti platby:

- úhrada zboží se provádí vždy předem a to na bankovní účet číslo 737655036 /5500 u Raiffeisenbank, a.s.

- jako Variabilní symbol uveďte číslo objednávky. Kupující je povinen uhradit zboží do 7 dní od realizace objednávky.

- platba na dobírku je možná pouze u materiálu a obecně zboží, kdy se nejedná o zakázkovou výrobu na přání zákazníka. Cena dobírky je 40,- pro Českou republiku a 50,- pro Slovensko

Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.2.2014 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.

vyobrazení českých puncovních značek:

op_9pz

 

Marta Navrátilová

E-mail: obchod@sperkovna.com

tel. 226 517 020